KESTÄVÄ KEHITYS / YMPÄRISTÖVASTUULLISUUSOHJELMA

 

Ympäristövastuusuunnitelma

Päivitetty 10/2021 ja hyväksytty liiton hallituksessa 13.10.2021

Ympäristövastuusuunnitelman tavoite

Voimalajiliiton tavoitteena on vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja lisätä henkilöstön ja jäsenistön tietoisuutta ympäristön huomioimisessa. Tässä suunnitelmassa käsitellään konkreettisia toimia, joita on jo alettu tehdä sekä suunnitelmat toimien tehostamiseksi.

Toiminnan ympäristövaikutukset

Tunnistetut toiminnat:

> Liiton päivittäinen toiminta - kulkutavat, materiaalit sekä tapahtumien järjestäminen

> Varusteiden hankinta ja muut hankinnat

> Tiedottaminen

Konkreettiset tavoitteet 2022

Liiton päivittäinen toiminta (kulkutavat ja materiaalit)

  1. Pyritään vähentämään liikenteestä johtuvia päästöjä.                                                                  

> liiton etätöiden, etäkoulutusten ja kokousten lisääminen sekä etäosallistumisten kehittäminen tapahtumissa.

2. vähentää paperisten materiaalien käyttöä

> jäsentiedotus vain sähköisenä

>  muiden tulostettavien paperisten lomakkeiden sähköistäminen

Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen

3. vähentää liikenteestä johtuvia päästöjä

> huomioida logistiikassa kulkuneuvojen vähäpäästöisyys, yhteiskuljetukset ja digilisaation lisääminen myös kilpailutoiminnassa.

4. vähentää paperisten materiaalien käyttöä

>kotimaan kilpailujen paperisten tulosten sähköistäminen

Varusteiden hankinta

5. vähentää kertakäyttövarusteiden määrää 

>• paitojen ja housujen säilyttämisvelvollisuus ja uudelleen käytettävyys useamman käyttökerran 6. vähentää jäsenseurojen ympäristövaikutuksia

> tiedotamme seurojamme ja jäseniämme kestävästä kehityksestä ja mitä toimenpiteitä jokainen toimija voi tehdä asioiden edistämiseksi

Suunnitelman vastuuhenkilö

Ympäristövastuusuunnitelman sisällön toteutuksesta ja sen päivittämisestä sekä kentälle tietoisuuteen viemisestä vastaa liiton toiminnanjohtaja.


Arviointi ja seuranta

Suunnitelman toimenpiteiden ja konkreettisten tavoitteiden onnistumista tarkastellaan vuosittain. Tämän ensimmäisen vuoden suunnitelman tuloksia arvioidaan vuonna 2022 luoduilla mittareilla.

Voimalajiliitossa kannamme vastuun ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen. Suosimme lähiliikuntaa, kampanjoimme erilaisista ympäristöä säästävistä toimista kuten arkiliikunnasta ja kierrätyksestä. 

Tapahtumissamme huomioidaan kestävä kehitys ja seuroja ohjeistetaan siihen heidän järjestämissään kilpailuissa ja tapahtumissa.

Olympiakomitean KEKE-koutsi

Urheiluseuran ympäristöopin perusteet 

Järjestöjen hiilijalanjälkilaskuri

   


-

Yhteistyössä


YHTEISTYÖSSÄ